RTG zębów – Katowice

RTG i tomografia

W naszych placówkach mogą Państwo wykonać badania diagnostyczne jamy ustnej i uzębienia. Jednym z takich badań jest RTG zębów, które pozwala zdiagnozować stany chorobowe i zapalne rozwijające się wewnątrz zęba. Dzięki niemu można również ocenić strukturę kanałów zębowych. W niektórych przypadkach może to być niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia leczenia kanałowego. RTG zębów polega na prześwietleniu zęba za pomocą promieni rentgenowskich. Na zdjęciu RTG stomatolog może zobaczyć wewnętrzną strukturę zęba i zdecydować o odpowiednim leczeniu, dopasowanym do konkretnej sytuacji. 

 

Czemu służy prześwietlenie RTG zębów?

Prześwietlenie RTG zębów służy do diagnozowania różnych problemów stomatologicznych, takich jak próchnica, infekcje, uszkodzenia zębów czy choroby przyzębia. Zdjęcia są również stosowane w celu oceny układu zębów mądrości przed ich ewentualnym usunięciem przez chirurga stomatologicznego oraz monitorowania postępu leczenia ortodontycznego. Dodatkowo nowoczesne technologie i aparaty pozwalają na minimalizację ekspozycji pacjenta na promieniowanie. O szczegółach badania poinformujemy Państwa na wizycie.

Częstotliwość badań rentgenowskich zębów zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego historii leczenia stomatologicznego. Rentgenografia zębów pozwala na wczesne wykrycie problemów stomatologicznych, co umożliwia skuteczne leczenie i uniknięcie poważniejszych komplikacji. To również niezastąpione narzędzie w planowaniu leczenia protetycznego, takiego jak przygotowanie do implantów zębowych czy leczenia kanałowego.

 

rentgen

Rodzaje RTG zębów

W naszej pracowni RTG wykonujemy różnorodne zdjęcia zębowe. Realizowane przez nas rodzaje RTG zębów to:

 • RTG przylegające – badanie punktowe, w trakcie którego wykonuje się zdjęcia pojedynczych zębów; badanie przydatne w planowaniu leczenia kanałowego;
 • RTG panoramiczne – na zdjęciach widoczne są nie tylko zęby, ale również otaczające je tkanki i kości; używane w diagnostyce problemów związanych z zębami mądrości, a także w celu oceny ogólnego stanu zdrowia jamy ustnej;
 • cefalometryczne – pomaga ocenić proporcje zębowo-wyrostkowe, zlecane przy diagnostyce wad zgryzu takich jak przodozgryz i tyłozgryz; umożliwia dokładny pomiar i analizę struktur twarzy i kości czaski;
 • RTG zatok – badanie radiologiczne zatok nosowych pozwalające diagnozować infekcje, polipy i inne zmiany patologiczne;
 • zdjęcia zgryzowe oraz skrzydłowo-zgryzowe;
 • zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego;
 • zdjęcia 3D – tomografię komputerową.

 

Tomografia zębów w Katowicach

W naszej placówce mogą Państwo wykonać tomografię zębów w Katowicach. To bezpieczna metoda diagnostyczna umożliwiająca bardzo dokładną ocenę stanu uzębienia. Innowacyjne urządzenia wykorzystywane do tego badania zapewniają maksymalną wartość diagnostyczną czy minimalnej dawce promieniowania RTG. Stomatolodzy korzystają z tej metody bardzo często, zwłaszcza podczas ustalania dokładnego planu leczenia endodontycznego oraz wszczepienia implantów.

Nasza pracownia diagnostyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do RTG oraz tomografii zębów. Korzystamy z najbardziej innowacyjnego na świecie tomografu CBCT i pantomografu Carestream CS 8100 3D.

 

Tomograf komputerowy Carestream CS 8100 3D

System Carestream CS 8100 3D to aparat łączący trzy różne technologie diagnostyczne. Dzięki temu daje możliwość wykonania różnych zdjęć rentgenowskich jednym aparatem: pantomograficzne, cefalometryczne oraz obrazowanie 3D, stanowiąc tym samym najbardziej zaawansowaną technologię dostępną na rynku. Ponadto, jest to najbardziej innowacyjny aparat na świecie w swojej kategorii. O jego innowacyjności świadczy między innymi:

 • najwyższa rozdzielczość 3D na świecie,
 • wyjątkowo krótki czas badania,
 • ultraniska dawka promieniowania 3D (redukcja dawki aż o 87%).

Sprzęt ten umożliwia precyzyjną diagnostykę zewnątrzustną w stomatologii ogólnej, endodoncji, ortodoncji, implantologii i chirurgii stomatologicznej.

Wybierając się na badanie do pracowni rentgenowskiej pamiętajmy o kilku istotnych kwestiach:

 • na badanie pantomograficzne, cefalometryczne, tomograficzne, zatok itp. konieczne jest skierowanie od lekarza dentysty, wyjątek stanowi zdjęcie rtg punktowe zęba – skierowanie nie jest wymagane;
 • na zdjęcie nie trzeba się umawiać, wystarczy przyjść w czasie godzin funkcjonowania pracowni;
 • zdjęcia wydawane są na płycie CD lub w formie wydruku;
 • poinformuj technika radiologii, jeśli jesteś w ciąży!

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych.

Realizując art. 32 c pkt. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2021.623), informuję, że pracownie elektroradiologii stomatologicznej w gabinetach Med Centrum prowadzące działalność medyczną z zastosowaniem promieniowania jonizującego nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego.

System oceny narażenia osób z ogółu ludności funkcjonujący w jednostkach Med Centrum, na podstawie danych obliczeniowych i pomiarów dozymetrycznych wykazuje, że prowadzona działalność medyczna z zastosowaniem promieniowania jonizującego nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.